¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

WCS st�l� odkaz / permalink

06.08.2022
Work Coordinate System - souřadný systém obrobku. Údaje v NC-programu se vztahují na souřadný systém obrobku, CAM program a jeho postprocesor vygeneruje G-code v souřadnicích obrobku. Tím může být třeba roh polotovaru, ze kterého se bude obrobek vyrábět. V modelářské praxi třeba roh balzového prkýnka. Tento počátek si pak na stroji můžeme umístit libovolně. Polotovar může být upnut na stole v nějaké pozici (X-Y) určené obsluhou, může být být podložen a umístěn v nějaké výšce (Z). Obsluha stroje si na polotovaru najede ten roh a vynuluje X-Y-Z. Program bude vše odměřovat od této pozice.

(zveřejněno na stránce Pojmy)