¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Hudba do videa st�l� odkaz / permalink

29.07.2020

Ozvučení hudbou podstatně zvedne úroveň vašeho filmu.

Hudba by ale neměla překrýt původní zvuk nebo ruchy obecně úplně. Když je ve filmu slyšet jen hudba a zvuk patřící k akci v záběru - třeba prásknutí dveřmi - chybí, tak to působí divně. Hudba by také měla respektovat rytmus příběhu ve vašem filmu. Volbou hudebního motivu nebo změnou hlasitosti. Podívejte se na nějaký film a zaměřte se na poslech hudby v něm. Pochopíte tak základy, jak s hudbou ve filmu zacházet.

Hudba je stejným autorským dílem jako je vaše dílo filmové a není možné použít jakoukoli hudbu bez dohody s jejím autorem nebo interprety. Když to uděláte a zveřejníte videou třeba na Youtube, může se vám stát, že vám video bude zablokováno nebo vám z něj Youtube odstraní zvukovou stopu.

Jsou autoři, kteří vám umožní použít za určitých podmínek užití jejich hudby bezplatně, a jsou weby, kde se taková hudba nabízí:

Web s hudbou do videa image anglicky
Web s hudbou do videa image anglicky
Hudební smyčky. image anglicky
Hudba a ruchy od Google k volnému použití na YouTube. image česky
!Stránka byla zrušena nebo přesunuta! Viz Hudba do videa ze Studia YouTube

(zveřejněno na stránce Hudba a zvuky do videa)