¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

GPS st�l� odkaz / permalink

26.02.2021

Další fází mých pokusů je instalace modulu GPS. To mi umožní vyzkoušet navigační mody a hlavně mod RTH - Return To Home, model by se měl sám vrátit k místu vzletu.

image

To je vlastně to hlavní, kvůli čemu s flight controllerem blbnu. Chci, když při FPV letu ztratím obraz v brýlích, aby se model vrátil ke mě.

Připojuji GPS. Jsou to další kablíky, ale zapojení je jasné, mám to za chvilku hotové. Nastavení GPS je také jednoduché. Jen se to blbě testuje, v našem kamenocihelném domě se zdmi 50 a více cm tlustými to otestovat nejde, musím na dvorek! image

Propojení GPS s flight controllerem [FC]:

 • FC 4V5 - GPS 5V
 • FC G - GPS G
 • FC TX2 - GPS RX
 • FC RX2 - GPS TX
 • FC DA1 - GPS DA
 • FC CL1 - GPS CL

Zároveň také vracím na letadlo kameru DJI FPV a nastavuji OSD, zobrazení telemetrie v brýlích. Při pokusech na dvorku zjišťuji, že ukazatel směru se točí na jinou stranu, točím letadlo doprava, šipka se točí doleva. použil jsem nastavení vyčtené z internetu

 • set align_mag_roll = 300,
 • set align_mag_yaw = 900,
 • set align_mag_pitch = 1800
a to pomohlo. Ale ukazuje to blbý směr. Když natočím letadlo k severu, ukazuje to východ. Internet radí když kompas funguje blbě, vypnout ho. Nakonec to udělám a později zjišťuji, že u plošníku ko nepotřebuji. Na GPS je prý magnetometr IC HMC5883L, v Configuration mám zvoleno QMC5883, dostalo se to tam autodetekcí. Dal jsem NONE.

Propojení DJI FPV air unit s flight controllerem [FC]:

 • FC G - DJI FPV air unit Power GND - černý
 • FC 9V - DJI FPV air unit Power - červený
 • FC TX8 - DJI FPV air unit Uart RX - bílý
 • FC RX8 - DJI FPV air unit Uart TX - šedý
 • <nepřipojeno> - DJI FPV air unit Signal GND - hnědý
 • <nepřipojeno> - DJI FPV air unit DJI HDL - žlutý

(zveřejněno na stránce Instalace GPS)