¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Jak se zorientovat ve světě modelářů

Musím být členem nějakého klubu? Je to k něčemu?stálý odkaz / permalink

07.08.2004

Jak pro koho. Není to nutností. Je hodně modelářů, kteří svého koníčka provozují bez potřeby nějak se organizovat, nebo k tomu mají dokonce odpor.

Pokud budete létat s modely, které nepotřebují vzletovou a přistávací dráhu, pokud nebudete chtít závodit, nebudete pro vás členství v nějakém klubu nutností. Pokud však budete k létání potřebovat něco víc než jen rádio a model, bude se vám členství v nějakém klubu hodit.

Modeláři se sdružují do neformálních seskupení. Chodí spolu létat někam na louku nebo jezdí na modelářské letecké dny, předávají si mezi sebou zkušenosti. Členství v takové skupině je založeno jen na kamarádství.

Nekteří modeláři sdružují do klubů, které mají statut občanských sdružení. Takový klub má právní subjektivitu a může třeba vlastnit pozemek s letištěm. Členství v klubu s sebou nese povinnost platit příspěvky, účastnit se nějak na životě klubu prací atp. Život klubu je svázán pravidly - stanovami. Není to však něco daného shůry, ale stanovy si členové klubu stanoví sami. Klub má většinou svého předsedu, pokladníka ...

Některé kluby nebo i jednotliví modeláři jsou členy některé národní organizace. Modeláři jsou většinou členy SMČR - Svazu modelářů České republiky. Jsou to většinou modeláři, kteří se účastní závodů. Tato národní organizace jedná jménem svých členů s podobnými organizacemi z jiných zemí, dohaduje v mezinárodních organizacích změny pravidel soutěží a podobně.

imagevíce ...

Každý si tedy může najít svoje místo, které bude vyhovovat jeho povaze a založení, jeho potřebám modelářským. V každém případě je členství v nějakém klubu nebo partě příjemné. Není nad to popovídat si se stejně postiženými.

(zveřejněno na stránce !href MZ_4_ORG eror: has not title!)

print tisk