¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Co mi pořeší létání pod křídly klubu? stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.12.2020

Takto se ptá mnoho modelářů dosud v klubech neorganizovaných a nad tím, jak bude létání v klubech organizováno, bádají i ti, kteří už v klubech organizovaní jsou.

O regulaci létání v rámci klubů hovoří stránka ÚCL:

Provoz v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů

Informace na této stránce říká, že odlišný způsob regulace létání v klubech je jen dočasná výjimka (čl. 21, odst. 3, prováděcího nařízení Evropské komise 2019/947) do 1. 1. 2023. Já v nařízení čtu "a bez oprávnění podle článku 16 do 1. července 2022.

"Oprávnění podle odstavce 1 stanoví podmínky, za nichž lze provádět provoz v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů, a je omezeno na území členského státu, ve kterém bylo vydáno." Z této věty mi plyne, pokud mě zaregistroval klub a provozovatelem mého modelu je klub, nemohu létat v zahraničí.

"se předpokládá, že na těchto webových stránkách bude ve spolupráci s kluby a sdruženími publikován i soupis stávajících omezení a podmínek platných pro provoz v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů". Jsou někde tato omezení publikována?

"Oprávnění k provozu stanovuje podmínky a omezení pro konkrétní provoz prováděný v rámci klubu nebo sdružení v konkrétní oblasti provozu, případně konkrétních oblastech.". Z této věty plyne, že pod křídly klubu mohu létat pouze na místech, které klub nějakým způsobem spravuje a reguluje tam sám provoz. Pokud jsem registrován pouze v rámci klubu, nebohu provozovat modely "někde v přírodě". Potvrzuje to věta na konci: "Uvedené přechodné opatření se nevztahuje na provoz bezpilotních letadel (včetně modelů letadel a hraček), který není provozem v rámci klubu nebo sdružení leteckých modelářů a dále na provoz, který probíhá mimo oblasti provozu spravované kluby a sdruženími leteckých modelářů, např. individuální provoz modelu na vlastním pozemku. "

(zveřejněno na stránce Co mi pořeší létání pod křídly klubu?)