¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Letecké modelářství a právo - Odkazy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.05.2024
  • Zákon 431/2022 ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony: sb0195-2022.PDF
  • Opatření obecné povahy - Omezený prostor LKR10 - UAS, úplné a aktualizované vymezení podmínek platné ode dne 15. května 2024: 7181_24_701_OOP-LKR10-UAS-III.PDF
  • Stručný přehled požadavků na pojištění odpovědnosti za škody z provozu bezpilotního systému : ÚCL