¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Přístroje v letadle stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

20.05.2006

Jen úplně jednoduché létající stroje postrádají nějaký přístroj. Letadla jsou vybavena různými přístroji, které dávají informace pilotovi o pohybu letadla, stavu motorů, ...

Přístrojové vybavení tvoří významnou složku ceny letadla. Přístrojové vybavení je nákladné. Proto jsou letadla, u kterých je kladen důraz na nízkou cenu přístrojové vybavení jednoduché.

Přístroje v současných letadlech stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.09.2006

Umělý horizont  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

11.09.2003
Umělý horizont umožňuje řídit letadlo bez viditelnosti země (let IFR). Tedy v noci, v mraku, v mlze. Indikuje příčný náklon a podélný sklon letadla. image

image více ...

GPS stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.09.2006

Global Positioning System - celosvětový systém pro určení pozice. Jde o systém družic na oběžné dráze, příjmem jejichž signálu (vždy několika najednou) lze určit polohu na Zemi.

Přesnost určení polohy je vysoká - jednotky metrů. Určení výšky je méně přesné - desítky metrů.


image více ...

(zveřejněno na stránce Přístroje v letadle)