¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Kreslící programy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.12.2021

Kreslící programy jsou programy, které slouží ke kreslení obecně, jsou určeny ke kreslení ilustrací, náčrtků. Jde v nich vytvářet i obrazy, jako byste je malovali tužkou či štětcem. Programy tohoto typu jsou používány zejména grafiky, kteří v nich vytváří prvky plošné reklamy, reklamní letáky, ilustrace do knih atp. Pomocí těchto programů můžete nakreslit i strojírenský výkres - modelářský plánek.

image

Modeláři tyto programy používají, je pro ně jednoduché se je naučit a je to asi proto, že z programu využívají to základní: program umožňuje kreslit čáru, základní geometrické tvary, psát text, gumovat. Křivka učení je tak strmá.

Tato jednoduchost v používání má stinné stránky, na které autor narazí později. Protože mezi nakreslenými geometriemi nejsou žádné vazby, pozdější změna konstrukce vede na pracné překreslování výkresu.

(zveřejněno na stránce Kreslicí programy)