¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Párování přijímače s vysílačem stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.03.2019

Párování lze provést:

  • tlačítkem na přijímači

Postup párování tlačítkem:

  • vypnout přijímač
  • zapnout vysílač
  • nastavit na straně 2/13 v řádku RX číslo zvolené číslo přijímače
  • ve vysílači na řádku RX číslo aktivovat [Bnd]
  • zapnout přijímač zároveň s držením bindovacího tlačítka na přijímači
  • po spárování se rozsvítí na přijímači zelená LED
  • vypnout přijímač
  • vypnout bindování ve vysílači

Vysílač akustickým signálem potvrdí spárování. Přijímač začne poslouchat vysílač.

(zveřejněno na stránce Nastavení modelu)