¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Slovníček pojmů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

16.03.2014

anamorfický objektiv (anamorphic)

Objektiv, který ztlačí šírku záběru tak, že na záznamové médium / čip lze zaznamenat více širokoúhlý záznam, než je záznamové médium / čip schopen zaznamenat. Při promítání musí být zase použito takové optiky, aby se šířkově komprimovaný záznam zobrazil správně. image více ....


bokeh

Výrazem pěkný / nepěkný bokeh se označují estetické kvality rozostřené částí snímku. Nezaostřený bod se jeví jako kroužek (rozptylový kroužek) a jejich vzhled je mimo jiné dán konstrukcí objektivu (tvar a počet lamel clony).
Za pěkný bokeh se zpravidla považují rovnoměrně kroužky s neostrými okraji, za nepěkný bokeh ostře ohraničené mnohoúhelníky.
Slovo je původem z japonského slova boke - rozostření.image více ....


CBR

Constant Bit Rate - konstantní datový tokimage více ....


clona

Clona omezuje množství světla, které dopadána senzor. Použití clony je jedna z cest, jak ovlivnit expozici.

image image více ....čas, čas závěrky, expoziční čas

Doba, jak dlouho dopadá světlo na senzor nebo políčko filmu. Dobu dopadu světla na senzor fotoaparátu řídí závěrka. image více ....


DVD authoring

Proces, při kterém se film převádí do formátu DVD video a vytvoří se složky a soubory tak, aby film šel přehrávat ve stolním DVD přehrávači. Vytváří se i menu.image více ....


EV

image

EV je nastavení na fotoaparátu, kterým se koriguje nastavení expozice oproti tomu, jak ho nastaví automatika fotoaparátu. Při korekci do mínusu bude snímek tmavší, než by nastavila automatika, při nastavení korekce do plusu bude snímek světlejší.image více ....


EXIF

Informace o expozici, fotoaparátu, době pořízení snímku atp. ukládané přímo do souboru snímku.image více ....


expoziční hodnota

Expoziční hodnota - EV, exposition value popisuje množství světla, které poskytuje fotografovaná scéna, množství světla, kolik se od objektů ve fotografované scéně odráží do objektivu fotoaparátu.image více ....


grabování

Nahrávání videa z analogového zdroje videa. image více ....


IBIS

In Body Image Stabilization. Stabilizace v těle fotoaparáru.image více ....


ISO

ISO je úroveň zesílení obrazu na čipu fotoaparátu, čím vyšší ISO, tím větší zesílení - zesvětlání obrazu poskytnutého čipem. Je to ekvivalent citlivosti filmového materiálu. Změna ISO ovlivňuje expozici snímku.image více ....


kantny

image
Okraje obrazu v hledáčku / promítací plochy.
image více ....

kašírování

Kašírování je nalepení fotografie na pevný podklad.image více ....


mastering

Zpracování videa do konečné podoby, uložení na vhodné médium. image více ....


OIS

Optical Image Stabilization. Stabilizace v objektivu fotoaparáru.image více ....


ripování

Převod zvukových stop z audio CD do počítače. image více ....scéna

Sekvence záběrů tvořící ucelenou část filmu. Třeba: "odjezd na dovolenou" nebo "cestou jsme se vykoupali". image více ....


slow motion

Slow motion nebo zkráceně slo-mo nebo slow-mo je efekt, kdy se vyšší snímkovou frekvencí při natáčení a nižší snímkovou frekvencí při promítání dosáhne zpomalení děje. image více ....


směrné číslo

Informace o výkonu blesku.
Směrné číslo vydělené clonou dává vzdálenost, na kterou blesk dosvítí.image více ....


VBR

Variable BitRate - proměnlivý datový tok image více ....


záběr

Úsek filmu od střihu do střihu nebo od spuštění do zastavení záznamu kamery. image více ....


Závěrka

Závěrka fotoaparátu je zařízení, které při stisknutí spouště fotoaparátu otevře průchod světla z objektivu na čip nebo film. Doba otevření závěrky je expoziční čas. Závěrka tak spolu se clonou ovlivňuje množství světla, které dopadá na čip. Čím delší je expoziční čas, tím více světla na čip dopadne.

image image více ....


anamorfický objektiv (anamorphic) Objektiv, který ztlačí šírku záběru tak, že na záznamové médium / čip lze zaznamenat více širokoúhlý záznam, než je záznamové médium / čip schopen zaznamenat. Při promítání musí být zase použito takové optiky, aby se šířkově komprimovaný záznam zobrazil správně.
bokeh Výrazem pěkný / nepěkný bokeh se označují estetické kvality rozostřené částí snímku. Nezaostřený bod se jeví jako kroužek (rozptylový kroužek) a jejich vzhled je mimo jiné dán konstrukcí objektivu (tvar a počet lamel clony).
Za pěkný bokeh se zpravidla považují rovnoměrně kroužky s neostrými okraji, za nepěkný bokeh ostře ohraničené mnohoúhelníky.
Slovo je původem z japonského slova boke - rozostření.
CBR Constant Bit Rate - konstantní datový tok
DVD authoring Proces, při kterém se film převádí do formátu DVD video a vytvoří se složky a soubory tak, aby film šel přehrávat ve stolním DVD přehrávači. Vytváří se i menu.
EV Expoziční stupeň. Hodnota do mínusu znamená přiclonění záběru, hodnota do plusu větší otevření objektivu. Pomocí tohoto nastavení se dá ovlivnit expozice snímku nastavená expoziční automatikou fotoaparátu - korigovat její nastavení.
EXIF Informace o expozici, fotoaparátu, době pořízení snímku atp. ukládané přímo do souboru snímku.
expoziční čas Expoziční čas (rychlost závěrky) Prvním způsobem jak ovlivnit expozici je měnit dobu jak dlouho světlo na film/senzor působí. Stupnice ale není lineární, nýbrž logaritmická (což Vás nemusí trápit). Logaritmický průběh totiž odpovídá fyziologickému vnímání světla okem. V praxi to znamená, že sousední hodnota na stupnici expozičních časů mění dobu a tím i množství světla vždy 2x. Typická stupnice expozičních časů tedy je: ..., 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, ... vteřiny Že to není vždy přesně 2x je způsobeno snahou používat "rozumná čísla" a proto se řada trochu zaokrouhluje. V praxi se také používá jemnější dělení, kdy mezi sousedními hodnotami na výše uvedené stupnici je ještě jedna mezihodnota (1/2) nebo dvě mezihodnoty (1/3 a 2/3). Důležitý závěr ale je, že změna expozičního času o 1 hodnotu na uvedené stupnici mění množství světla dvakrát neboli o 1 expoziční hodnotu EV (viz dále).
grabování Nahrávání videa z analogového zdroje videa.
ISO ISO speed. Jednotka vyjadřující citlivost filmu na světlo. Čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost filmu. Používá se i u digitálních fotoaparátů k vyjádření citlivosti snímacího čipu. U digitálních fotoaparátů se dá většinou citlivost nastavit. Při vyšších citlivostech hrozí snížení kvality snímku obrazovým šumem.
kantny
image
Okraje obrazu v hledáčku / promítací plochy.
kašírování Kašírování je nalepení fotografie na pevný podklad.
mastering Zpracování videa do konečné podoby, uložení na vhodné médium.
ripování Převod zvukových stop z audio CD do počítače.
scéna Sekvence záběrů tvořící ucelenou část filmu. Třeba: "odjezd na dovolenou" nebo "cestou jsme se vykoupali".
směrné číslo Informace o výkonu blesku.
Směrné číslo vydělené clonou dává vzdálenost, na kterou blesk dosvítí.
VBR Variable BitRate - proměnlivý datový tok
zaběr Úsek filmu od střihu do střihu nebo od spuštění do zastavení záznamu kamery.

(zveřejněno na stránce Pojmy ve fotografii a ve filmu)