¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Co není modelstálý odkaz / permalink

22.06.2017

Ne všechny modely, ne všechna dálkově řízená letadla do 20 kg jsou modely.

Musí být splněny ještě další podmínky, upřesňuje to letecký předpis Předpis L2 - Doplněk X:

  • Model letadla nesmí být použit pro výdělečnou činnost
  • Model letadla musí být provozován pod přímým dohledem pilota na zemi
  • Model nesmí mít prvky řízení, umožňující autonomní let po předem určené trase
Pokud model nesplňuje výše uvedené, stává se z hlediska zákona bezpilotním prostředkem podléhajícím příslušným předpisům, tedy
  • Zákon č.49/1997
  • Letecký předpis L2 - Doplněk X

Pro modely letadel je Doplněk X jen doporučeným postupem pro provoz. Viz jeho kapitola 2. Rozsah působnosti, kde se o tom hovoří.

Z výše uvedeného vyplývá, že koptery, které umožňují naklikat trasu letu na mapě a pak po této trase samy letí, spadají pod Letecký předpis L2 - Doplněk X. A spadají pod něji i letadla plošníky, která jsou vybavena řídící jednotkou s možností letu po předem stanovené trase.

Pod tento předpis spadají i jakákoli letadla - koptery i plošníky, když je použiji pro výdělečnou činnost. A nemusí to být jen fotografování nebo natáčení z modelu.

Když budu létat s FPV brýlemi někam "za roh" nebo hodně daleko, někam, kam na model neuvidím, spadám už pod tento předpis.

A co to znamená "spadat pod tento předpis"? Znamená to povinnou evidenci sebe jako pilota, znamená to povinnou evidenci modelu.

(zveřejněno na stránce Letecké modelářství a právo)

print tisk