¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Co je modelstálý odkaz / permalink

18.11.2017

Co říká zákon? A který?

Zákon 49 ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. §2, odstavec 2. :

Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 25 kg.

Model letadla, který se neřídí tímto zákonem, je tedy model letadla, který má vzletovou hmotnost do 20 kg včetně. (Schvaluje se posunutí této hranice na 25 kg)

(zveřejněno na stránce Letecké modelářství a právo)

print tisk