¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Co to je st�l� odkaz / permalink

15.12.2004

Atmosféra (vzduch) je směs plynů: 78% dusíku, 21% kyslíku, 1% vzácné plyny, kysličník uhličitý, vodní pára.

U atmosféry můžeme měřit:

  • vazkost
  • stlačitelnost
  • tlak
  • teplotu
  • měrnou hmotnost

Z měření je vidět, že rozdíl ve vlastnostech vzduchu na různých místech, v různou roční dobu, v různých nadmořských výškách zásadním způsobem ovlivňuje let. V praxi se to projevuje mnoha způsoby:

  • - pro start ve vyšších nadmořských výškách se musí letadla méně nakládat
  • - motory musí být pro lety ve velkých výškách upraveny 
  • - osádky letadel musí nastavovat výškoměry podle místních meteorologických podmínek
  • - pro cestující musí být ve velkých výškách uměle  zajištěny podmínky jako ve výškách malých
  • atp.

(zveřejněno na stránce Atmosféra)