¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Ground control st�l� odkaz / permalink

08.07.2004

Služba řídí pohyby letadel po letišti - po pojezdových drahách a po stojánce (apron). Služba Ground přebírá při odletu letadlo od služby Delivery. Povoluje nahazování motorů a vytlačování ze stání. Povoluje pojíždění po letišti. Určuje, po jakých pojížděcích drahách se má letadlo pohybovat a kam má dojet. Nakonec předává letadlo službě Tower.

Při příletu naopak. Přebírá letadlo od služby Tower. Povoluje pojíždění po letišti. Určuje, po jakých pojížděcích drahách se má letadlo pohybovat a na jaké stání má dojet.

Většina "ground control" frekvencí je mezi 121 a 122 MHz. Nejčastější je frekvence 121.700, 121.800 a 121.900 NHz.

(zveřejněno na stránce Služby)