¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Control st�l� odkaz / permalink

18.06.2005

Řídí lety letadel po letových cestách. Zajišťuje rozestupy letadel mezi sebou.

Poslechem této služby se tedy dozvíte, kde je (poloha, výška) a kam to které letadlo letí.

Je to na poslouchání asi nejtěžší kanál. Relace jsou velmi krátké, je v nich plno zkratek a na frekvenci se ozývá hodně letadel.

(zveřejněno na stránce Služby)