image

Výpočty - základní údajestálý odkaz / permalink

28.11.2004

Čtvrtinová čárastálý odkaz / permalink

20.09.2018

Čtvrtinová čára je spojnice bodů v 1/4 hloubky křídla. Na obrázku je označena "25%".

image

Popisuje geometrii křídla.

Plocha křídlastálý odkaz / permalink

23.01.2012

Plocha křídla je jednou ze základních charakteristik letadla. Používá se v aerodynamických výpočtech.

Výpočet plochy křídla:

image

S = (l0 + l1) / 2 * b

b - rozpětí křídla
l0 - hloubka křídla u kořene
l1 - hloubka křídla na konci
S - plocha křídla

Počítá se i plocha křídla "schovaná" v trupu.

Plošné zatíženístálý odkaz / permalink

23.01.2012

Plošné zatížení je jednou ze základních charakteristik letadla.

Počítá se z hmotnosti letounu a plochy křídla:

zatížení = m / S

m - hmotnost letadla
S - plocha křídla

U velkých letadel se udává v kg/m2. V modelářské praxi v g/dm2.