¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image
image

Symetrie

Fusion 360

Symetrie přes Derivestálý odkaz / permalink

03.06.2019

Jak se tedy dopracovat k nakreslení symetrických dílů - sestav od zachycení geometrie jen jedné poloviny sestavy, přes vytvoření kompletní dílů sestavy tvořených levou a pravou částí až po rozložení jednotlivých dílů do řezacího plánu a vytvoření g-code pro router? Věnoval jsem vymýšlení postupu několik pokusů a k řešení mě přivedl až objev Derive. Příkladem je můstek lodičky, na které si zkouším s Fusion 360 pracovat, Je symetrický podle podélné osy lodi.

Ještě zopakuji, proč tak chci pracovat jen na jedné polovině dílu. Nakreslit symetricky náčrty definující geometrii dílu není problém. Problém jsou dodatečné úpravy dílů ať už kvůli doplnění dalších detailů konstrukce nebo kvůli jejich výrobě. Snadno se zapomene udělat veškeré pozdější zásahy na levé i pravé straně. Jednodušší je pracovat s jednou polovinou sestavy.

image

obr.1

Obrázek 1 ukazuje geometrii můstku tak, jak jsem si ji vyšetřil nad bitmapovými výkresy předlohy. Do výkresu, ve kterém budu vytvářet konstrukci modelu z desek lehčeného PVC, jsem si přenesl (Derive) jen levou polovinu geometrie. Geometrie je už v rozměrech modelu (měřítko 1:16). Výkres (Design) jsem si pojmenoval "Můstek levá".

Postupuji takto:

 1. Do geometrie vytvářím jednotlivé díly, co díl, to jedna komponenta.
 2. Každou komponentu řádně pojmenovávám: "bočnice dolní", "bočnice horní" ...
 3. Díly, které se vyskytují dvakrát stejně na levé a pravé straně a které už teď vznikají celé, nebudu u nich ještě skládat levou a pravou polovinu dohromady, doplňuji v názvu ještě slůvkem "levý", "levá": "bočnice dolní levá", "bočnice horní levá"
 4. Díly, které teď vytvářím jen z poloviny a které budou celé, až ozrcadlím nyní kreslenou polovinu, doplňuji v názvu ještě slůvkem "(levá)" v závorce: "zadní čelo horní (levá)", "zadní čelo dolní (levá)". Podle toho levá v závorce poznám, že tyto díly musím později zrcadlením složit ze dvou čáslí.
 5. Nakreslím tak postupně všechny díly, některé jsou už celé a jsou označeny slůvkem "levý", "levá", "levé", některé jsou nakreslené jen z poloviny a jsou označeny "(levá)". Viz obr.2

image

obr.2

Celé díly, skládání z levé a pravé poloviny dělám v jiném výkresu, do kterého poloviny dílů přenáším pomocí Derive. Tím, že jsem rozdělil tvorbu polovin dílů a sestavování dílů z těchto polovin do dvou výkresů, tím jsem odstranil zmatečné hledání v timeline popsané v předešlé kapitole Symetrie, timeline úprav tvaru polovin dílů a průniky polovin dílů jsou v timeline jenoho výkresu, timeline vytváření dílů zrcadlením jejich poloviny je v timeline druhého výkresu.

image

obr.3

Postupuji takto:

 1. Zakládám druhý výkres (Design) a pojmenovávám ho "Můstek levá + pravá".
 2. V prvním výkresu "Můstek levá" vyberu díl a pomocí Create - Derive jej nakopíruji do druhého výkresu "Můstek levá + pravá"
 3. U dílů, které jsou už teď celé, jen zrcadlením vyrobím protikus. Na obrázku 3 je vidět "Bočnice dolní levá" a "Bočnice horní levá". Příkazem Create - Mirror vyrobím jejich protějšky, na obrázku je vidět "bočnice dolní levá(Mirror)", "bočnice horní levá(Mirror)".

image

obr.4

image

obr.5

image

obr.6

image

obr.7
 1. Stejně se do druhého výkresu pomocí Create - Derive dostanou díly, u kterých jsem kreslil jen jejich polovinu. "zadní čelo horní (levá)", "zadní čelo dolní (levá)". Obrázek 4.
 2. Zrcadlením Create - Mirror vyrobím druhé poloviny dílů. Obrázek 5.
 3. Komponentu vzniklou zrcadlením přesunu myší do komponenty, ze které jsem komponentu vytvořil. Jde jen o to ji ve stromě browseru schovat. Obrázek 6.
 4. Vytvořím práznou komponentu a pojmenuju ji jako komponentu, ze které díl vytvářím, jen už bez přídomku "(levá)". Tady například "zadní čelo dolní"
 5. Mám aktivní novou komponentu "zadní čelo dolní" a pomocí Modify - Combine a výběrem body levé a pravé poloviny dílu mi vznikne v nové komponentě body celého dílu.
 6. Komponentu, která se do výkresu dostala přes Derive "zadní čelo dolní (levá)" zneviditelním a s ní i vnořenou "zadní čelo dolní (levá)(Mirror)".
A to je vše! Mám ve výkresu novou komponentu, která má jedno body a má tvar složený ze dvou totožných polovin, které jsem si nakreslil v prvním výkresu. Komponentu s jedním body snadno zařadím do dalšího výrobního procesu. A když v tom prvním výkresu udělám změnu, změna se mi automaticky přenese i do takto vzniklých dílů automaticky! image

image

obr.8

(zveřejněno na stránce Symetrie)

print tisk