¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image
image

Symetrie

Fusion 360

Symetriestálý odkaz / permalink

30.05.2019

Podobně jsem měl problém s díly, které jsou symetrické podél nějaké osy nebo roviny. Třeba u této lodi přepážky. Je zbytečná práce vyšetřovat průsečíky podélníků s přepážkou na levé i pravé straně, když to na obou stranách vypadá stejně. Chtěl bych připravit zářezy v přepážce jen na jedné polovině a druhou polovinu přepážky získat jako zrcadlovou kopii, ušetřit si práci.

image

Dělal jsem mnoho pokusů a snažil se objevit nějaký šikovný postup, jak se zrcadlením pracovat. Zadáním těchto pokusů bylo:

 • nakreslit levou polovinu přepážky
 • vytvořit celou přepážku zrcadlením té jedné poloviny
 • potom vytvořit v levé polovině zářez nebo díru průnikem s jiným tělesem
 • zařídit, aby se tato dodatečná změna projevila i na té druhé - zrcadlené polovině přepážky

V timeline je vidět historie vzniku:

 1. vytvoření komponenty Component1 - to bude přepážka
 2. vytvoření skeče s tvarem levé poloviny přepážky
 3. vytažení - extrude poloviny přepážky na těleso tloušťky přepážky
 4. zrcadlení poloviny přepážky podle roviny symetrie
 5. sloučení levé a pravé poloviny v jedno těleso
 6. vytvoření komponenty Component2 - to budekulatina
 7. vytvoření skeče s průřezem kulatiny
 8. vytažení průřezu do tvaru podélníku s kruhovým průřezem
 9. proříznutí přepážky kulatinou, Modify - Kombine - Cut, v přepážce vznikla díra

image

Tažení kulatiny skrz přepážku a vytvoření díry pro tu kulatinu v ní je příklad té dodatečné úpravy přepážky. Jak ale zařídit, aby se projevila na obou polovinách přepážky? Dá se to! Stačí manipulace s akcemi v timeline dole.

image

Na obrázku je vidět, že jsem to dokázal i s další vloženou komponentou, hranolem, který také prochází přepážkou. Našel jsem si v timeline zrcadlení a přesunul jsem ho doprava až za operace Cut provedené s kulatinou a hranolem. Má to ale dva podstatné zádrhely! Není jednoduché v timeline, kde jsou desítky ikonek, nají ty správné. A taky se může stát, že si ve výkresu vyrobím závislost, která mi takový přesun operace zrcadlení znemožní. Takže lze to, ale praktické to moc není! image

(zveřejněno na stránce Symetrie)

print tisk