image

Přehled

Bloky

Bloky programu se označují značkou N<číslo>.

Čísla musí být v rámci programnu unikátní, doporučuje se číslovat bloky vzestupně.

Blok končí kódem LF (Line Feed). Pokud blok končí na konci řádku, nemusí se kód LF uvádět. Blok končí kódem LF nebo koncem řádku.

Příkazy v bloku se doporučuje řadit v pořadí: N... G... X... Y... Z... F... S... T... D... M... H...

 • N - adresa bloku
 • G - podmínka dráhy
 • X, Y, Z - informace o dráze
 • F - posuv
 • S - otáčky
 • T - nástroj
 • D - číslo korekce nástroje
 • M - doplňkové funkce
 • H - pomocné funkce

G00

G00 nebo G0 je kód pro rychloposuv, lineární interpolaci. Rapid positioning.

G01

G01 nebo G1 je kód pro pracovní posuv, lineární interpolaci.

G17, G18, G19

Příkazy G17, G18, G19 aktivují pracovní roviny.

Frézování:

 • G17 - rovina X-Y, přísuv nástroje Z
 • G18 - rovina X-Z, přísuv nástroje Y
 • G19 - rovina Y-Z, přísuv nástroje X

Zatím jsem nevyužil, vše jedu v rovině X-Y.

G40

G40 Tool radius compensation off
image předchozí | další image


zpátky na: G-code │ dál na: Pojmy


přehled kapitol:

 1. G-code
 2. Přehled
 3. Pojmy

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC router | UCCNC | G-code)