KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Výpočty - Plocha křídla


publikováno:23.01.2012, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Aerodynamika, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=vypocty1

Plocha křídla je jednou ze základních charakteristik letadla. Používá se v aerodynamických výpočtech.

Výpočet plochy křídla:

image

S = (l0 + l1) / 2 * b

b - rozpětí křídla
l0 - hloubka křídla u kořene
l1 - hloubka křídla na konci
S - plocha křídla

Počítá se i plocha křídla "schovaná" v trupu.


http://www.kolmanl.info