KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Zajímavá videa s modelářskou tématikou - Lipenecký Obr 2011 - přehled


publikováno:07.09.2011, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Modely letadel, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=m_videa_pv


http://www.kolmanl.info