KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Historie letectví ve filmu - Letadlo Tatra 101. Neznámé a záhadné. Kam se podělo?


publikováno:11.01.2022, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Historie všeobecného letectví, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=vh_letectvi


http://www.kolmanl.info