KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Zajímavá videa s větroni - Létání na svahu na Colli di San Fermo


publikováno:18.08.2019, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Bezmotorové modely, větroně, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=vetrone_videa


http://www.kolmanl.info