KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Geometrické charakteristiky - Štíhlost křídla


publikováno:16.09.2012, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Co je co, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=m_geometrie

Štíhlost křídla vyjadřuje rozdíl mezi křídly zobrazenými na obrázku, rozdíl mezi křídly, které mají stejnou plochu, ale liší se u nich poměr rozpětí a hloubky křídla.

image image

Křídlo letadla nalevo - křídlo větroně, je štíhlejší, než křídlo letadla napravo - křídlo akrobatického speciálu.

Štíhlost se spočte takto: štíhlost = l2 / S

Kde:
l - rozpětí křídla
S - plocha křídla

image


http://www.kolmanl.info