KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Pojmy v RC - Váha


publikováno:25.07.2017, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Elektronika v modelech a okolo modelů, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=rc_pojmy

Převod mezi vstupem a výstupem funkce rádia.

image

Například závislost výchylky serva na výchylce páky vysílače. Váha 100% znamená, že se při plné 100% výchylce kniplu vychýlí servo do krajní polohy - výchylka 100%. Pokud se váha nastaví třeba na 75%, krajní výchylce kniplu bude odpovídat tříčtvrtinová výchylka serva.


http://www.kolmanl.info