KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Osvětlení letadla - Poziční světla


publikováno:_p.dw. , vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci , na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=letadlo_osvetleni

Poziční světla jsou světla, která umožňují pozorovateli zjistit pozici sledovaného letadla. Na levém křídle je červené světlo, na pravém zelené a na konci trupu vzadu je bílé světlo.

image

Světla svítí nepřerušovaně.

Rozsvěcí se už na zemi, když se oživuje letoun před odletem a svítí během pojíždění i celého letu.

Rozsvěcí se také, když je letadlo přetahováno po letištní ploše. Třeba ze stojánky do hangáru nebo do opravárenských dílen.


http://www.kolmanl.info