KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Modelářské organizace - Modelářské organizace


publikováno:02.05.2010, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Organizace modelářského života, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=morgi

Aby mohli modeláři pořádat oficiální soutěže, evidovat rekordy, sjednocovat pravidla, vlastnit společně letiště, jednat se státní správou atp., sdružují se do menších nebo větších spolků.

Nejmenšími organizacemi jsou modelářské kluby, které mívají typicky deset patnáct členů, velké kluby padesát nebo i stopadesát členů. Asi nejčastější právní formou jsou občanská sdružení.

Jsou kluby, které jsou zcela nezávislé, jsou kluby, které patří pod větší celostátní (národní) organizace. A existují i nadnárodní organizace. Letečtí modeláři mají například svoji sekci ve FAI - FAI - CIAM, International Aeromodelling Commission of FAI.

Jednotliví modeláři bývají členy nějakého z klubů a zároveň národní organizace. Někteří jsou členy i více klubů.


http://www.kolmanl.info