KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Scenérie LKPR Praha Ruzyně - Instalace


publikováno:07.07.2005, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Létání na leteckých simulátorech, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=lkpr2002

Mám nainstalovanou scenerii LKPR2003 (V.Synek) a AF2_LKPR.BGL.

AF2_LKPR.BGL jsou data, zajišťující (mimo jiné), že se generovaná letadla budou pohybovat a stát tam kde mají. Soubor mám instalovaný přímo v podadresáři SCENERY adresáře, kde mám instalovanou scenerii Ruzyně.


http://www.kolmanl.info