KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Létání s Ventusem - Vo fous


publikováno:11.07.2016, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Ventus od HV Tech, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=hvtventus_let

image

Ventus hvízdá v průletu, když náhle vidím periferním viděním, jak po zemi pode mnou jede v protisměru stín. Minuli jsme se s Blaníkem o zlomek vteřiny!

Než jsem šel na průlet, viděl jsem Blaníka vysoko nad svahem. Ani jedem jsme neřekli, že jdeme na průlet!


http://www.kolmanl.info