KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

GPS - GPS


publikováno:24.09.2006, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Avionika, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=gps

Global Positioning System - celosvětový systém pro určení pozice. Jde o systém družic na oběžné dráze, příjmem jejichž signálu (vždy několika najednou) lze určit polohu na Zemi.

Přesnost určení polohy je vysoká - jednotky metrů. Určení výšky je méně přesné - desítky metrů.


http://www.kolmanl.info