KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Switches - Přepínače (switches)


publikováno:09.11.2003, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Popis, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=EVO9_P_SW

Přepínače jsou řízené funkce jako například spínač zhasnutí motoru, časovač, vypínání mixu, přepínání letových fází, přepínání učitel-žák atp. Lze se k nim chovat stejně jako běžným řízeným funkcím.

.
http://www.kolmanl.info