KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Slovníček pojmů - CAVOK


publikováno:27.12.2017, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci , na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=pojmy

CAVOK je zvykové fonetické vyjádření fráze "Clouds And Visibility OK", tedy situace, kdy meteorologické podmínky nemají vliv na letecký provoz. Tato sitace je definována současným splněním následujících podmínek:

Viz například Oblačnost.


http://www.kolmanl.info