KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Létání s Betou 1400 - Z Radobýlu


publikováno:22.12.2015, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Beta 1400, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=beta_letani

Z našeho létání:


http://www.kolmanl.info