KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Měření, analýzy - Úvahy nad přesností měření


publikováno:31.08.2017, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci , na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=mereni

image

Když modelář začne měřit různé fyzikální veličiny a když to ještě začne dělat za letu - a dnešní nabídka telemetrií mu to umožňuje v bohaté míře, začne také naměřeřené údaje nějak zpracovávat, aplikovat, analyzovat.

Někdy vznikají kolem naměřených veličin, kolem jejich interpretace, přesnosti i kolem různých měřidel a přístrojů různé zmatky nebo očekávání, která nemůže měření a příslušný přístroj splnit.


Základní veličinou, která každého zajímá asi nejdříve, je výška. Výšku měří barometrické výškoměry buď jako samostatná čidla nebo jako součast variometrů, výšku měří GPS. U barometrických výškoměrů se udávaná přesnost pohybuje typicky 1 metr, 0.5 metru, 0.1 metru. U GPS prodejci většinou udávají přesnost určení zeměpisné polohy, přesnost výšky opomíjejí.


http://www.kolmanl.info