KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Létání aerovleku - Komunikace


publikováno:17.04.2006, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci Aerovlek, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=aerovlek_6

Při letu koukají všichni zúčastnění nahoru na své modely a nemají čas koukat kolem sebe. Je tedy třeba se hlasem vzájemně informovat o situaci ve vzduchu i na zemi.

Pilot vlečné informuje předem o zamýšleném manévru. Například: "Budu točit doprava". Nebo: "Poletím přímo stále proti větru".

Pilot větroně hlásí vypnutí. Informuje ostatní, zda bude v nejbližší chvíli sedat nebo se udrží ve vzduchu delší dobu. Chce-li provést průlet nad drahou, hlásí to předem.

Pilot větroně informuje vlekaře, že odešel z dráhy a on tak může sedat.

Jste-li nervózní, požádejte právě nelétajícího kolegu, aby vám dělal po dobu letu pomocníka. Ten bude za vás sledovat, co se děje okolo vás.


http://www.kolmanl.info