KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Vybrané zkratky a pojmy

publikováno:03.07.2005
v sekci:Boeing 737 PMDG
na stránce:FMC

Trvalý odkaz na tento text je: http://www.kolmanl.info?show=SHOW_TXT&alias=PMDG_FMC_POJMY
Na této adrese najdete tento text vždy i když později změním strukturu stránek svého webu.